Tweetrapstestament

Erfbelasting is een van de meest vervelende belastingen van Nederland. Op het moment dat er een erfenis verkregen wordt, zal er veelal ook erfbelasting betaald moeten worden.

Versterf-erfrecht
De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van hoeveel u nalaat en aan wie. Dat kunt u in een testament laten vastleggen. Heeft u geen testament, dan geldt het ‘versterf-erfrecht’. Als u alleen een echtgenoot/echtgenote/geregistreerd partner heeft, erft deze uw gehele nalatenschap. Als er kinderen zijn, dan erven zij ook voor een deel mee. Heeft u geen echtgenoot/echtgenote/geregistreerd partner, dan geldt in de regel dat uw erfenis naar uw familie gaat. (In beginsel uw ouders, broers en/of zussen).

Een voorbeeld:

Een man en vrouw zijn gehuwd in gemeenschap van goederen en hebben 2 kinderen. Hun eigendommen (huis, auto, spaargeld) hebben een waarde van € 300.000. De man overlijdt. De helft van het bedrag is van de vrouw omdat ze in gemeenschap van goederen gehuwd zijn. De andere helft is in beginsel de erfenis, € 150.000 dus. Dit bedrag wordt gedeeld door 3: een deel voor de vrouw, een deel voor kind 1 en een deel voor kind 2. De vrouw krijgt dus de helft van de bezittingen en een derde.

De vrouw krijgt dus € 150.000 + € 50.000 = € 200.000
Elk kind heeft recht op € 50.000.

Langstlevende testament
Echter, de kinderen krijgen dit geld nog niet. Sinds 1 januari 2003 is namelijk het erfrecht drastisch gewijzigd. Vóór 2003 was het mogelijk dat kinderen hun erfdeel bij de langstlevende ouder konden opeisen. Als de langstlevende alleen een woning erft en verder geen spaargeld, zou in die gevallen de woning verkocht moeten worden om deze vorderingen van de kinderen te betalen. Om deze situatie te voorkomen, konden mensen een ‘langstlevende’ testament maken. In dit testament staat dat de langstlevende en kinderen allen tot erfgenaam benoemd worden, maar dat de kinderen slechts een vordering krijgen op de langstlevende.

Het erfrecht sinds 2003
In 2003 heeft de wetgever dit systeem geïncorporeerd in de wet (Burgerlijk Wetboek). De langstlevende hoeft zich geen zorgen te maken en de kinderen krijgen van rechtswege een vordering op de langstlevende. Wilt u het anders regelen, dan kan dat uiteraard bij testament.

Wilt u bijvoorbeeld niet dat de ‘koude kant’ (schoonzoon/schoondochter) van de familie erft, dan kunt u dit in een testament laten vastleggen door middel van een uitsluitingsclausule. Alles is mogelijk, maar dan moet u wel naar de notaris. U kunt er veel problemen mee voorkomen.

Successierecht, oftewel erfbelasting
Of u nu wel of geen testament heeft, afhankelijk van de hoogte van uw nalatenschap betalen uw erfgenamen successierecht. Sinds 1 januari 2010 is de Successiewet gewijzigd. Successierecht heet voortaan ‘erfbelasting’. Het aantal groepen dat erfbelasting moet betalen, is teruggebracht naar twee. De 1e groep: partners, kinderen en kleinkinderen en de 2e groep: alle overige verkrijgers. De tarieven die de twee groepen aan erfbelasting moeten betalen, zijn verlaagd. Zo is het toptarief van 68% verlaagd naar 40%. Verder zijn de vrijstellingen die de 2 groepen hebben, dus het deel van de erfenis waar u géén belasting over hoeft te betalen, verhoogd.

Terug naar ons voorbeeld:

Mevrouw erft € 50.000. Zij heeft een vrijstelling van € 633.014 (2015), dus hoeft ze geen belasting te betalen. De kinderen krijgen elk een vordering van € 50.000. Ieder kind heeft een vrijstelling van € 20.047 (2015). Zij moeten dus over € 29.953 belasting betalen. Tot € 121.296 betalen ze 10% belasting. Erven kinderen meer dan € 121.296, dan betalen ze over dat bedrag 20% belasting! In ons voorbeeld erven de kinderen minder dan € 121.296. Ze betalen over € 29.953 successierecht, 10%. Dat is dus € 2.995,30.
Het kan zijn dat u in uw testament een renteconstructie laat opnemen. Door die renteconstructie kan het te betalen successierecht hoger, of lager uitvallen.

De ouder betaalt
Wat veel mensen niet weten, is dat als u geen testament heeft en het versterferfrecht geldt, of als u een ‘oud’ langstlevende testament heeft, de langstlevende de belasting betaalt voor de kinderen. Zij moeten belasting betalen over de vordering van de kinderen. Dit klinkt vreemd. Immers, de kinderen krijgen nog niks, alleen iets op papier. En toch moet er al belasting betaald worden.

Twee-traps testament
Het is mogelijk om ervoor te zorgen dat de langstlevende géén successierecht betaalt over de vordering van de kinderen. Maar dan moet u wel een testament laten maken. Door middel van bijvoorbeeld een twee-traps testament kunt u de kinderen in de wachtkamer zetten. Heel simpel gezegd erft u als langstlevende alles, maar de kinderen hebben nog wel rechten. Als uw erfdeel minder waard is dan € 633.014, dan betaalt u geen erfbelasting. De kinderen betalen pas als ook u komt te overlijden. Op het moment dat ze ook daadwerkelijk hun erfdeel ontvangen en ook de erfbelasting kunnen betalen.

Terug naar ons voorbeeld:

Meneer overlijdt, mevrouw erft € 150.000. Zij betaalt geen erfbelasting.
Na haar overlijden, erven de kinderen twee nalatenschappen, een nalatenschap van de vader van € 150.000 en een nalatenschap van de moeder van € 150.000. Deze nalatenschappen moeten ieder gedeeld worden door twee omdat er twee kinderen zijn. Elk kind erft € 75.000 van elke ouder. Ze hebben van elk erfdeel een vrijstelling van € 20.047.

Elk kind betaalt dus over € 75.000 – € 20.047 = € 54.953 belasting. Dit is minder dan € 121.296 dus ze betalen 10%. Dat is € 5.495,30. Ze betalen dit bedrag over het erfdeel van de vader en hetzelfde bedrag over het erfenis van de moeder. In totaal dus € 10.990,60.

Wat Anotaris voor u kan betekenen
Alhoewel een twee-traps testament de oplossing lijkt te bieden zijn wij toch van mening dat dat niet te snel geroepen mag worden. Een nadeel van een twee-traps testament is namelijk dat de kinderen uiteindelijk, dus na het tweede overlijden, méér erfbelasting betalen. Toch moeten we wel erkennen dat wordt dit als minder vervelend ervaren als dat men moet betalen ná het eerste overlijden.

Het punt is dat veel mensen niet op de hoogte zijn van de fiscale gevolgen van de wijzigingen in zowel het erfrecht in 2003 als de successiewet in 2010.

Daarom bieden wij altijd een vrijblijvend gesprek aan om de testamenten te laten controleren. Vooral als u jaren geleden een testament heeft laten maken en de gezinssituatie veranderd is moet u uitzoeken of uw testament nog wel aan uw eisen voldoet. En nog veel belangrijker: u kunt er geld mee besparen en misschien nog wel ruzie mee voorkomen.Aarzel dus vooral niet om te bellen voor een vrijblijvend gesprek!

Het komt ook wel eens voor dat cliënten het liever gisteren dan vandaag geregeld willen hebben. Indien u vantevoren even belt dat dit bij u het geval is bent u ook dan bij ons aan het juiste adres!

Service!
Naast ons scherpe tarief bieden wij onze cliënten ruime openingstijden. Wij zijn namelijk niet alleen open tijdens kantoortijden maar ook in de avonden én op de zaterdagen: standaard!